Firma PolGroup Trading Sp. z o.o. powstała w styczniu 2006 roku. Udziałowcami i jednocześnie kadrą firmy są doświadczeni fachowcy zatrudnieni poprzednio przez bardzo długi okres czasu w strukturach handlowo-produkcyjnych firm związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym owoców i warzyw.

Zajmujemy się głównie obrotem (w kraju i za granicą) oraz przerobem warzyw i owoców (m.in. zakontraktowanych u plantatorów na terenie południowej Polski). Przerób (mrożenie, puszkowanie) powierzamy wyspecjalizowanym, uznanym zakładom produkcyjnym.

PolGroup Trading Sp. z o.o. ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław, Polska
tel/fax: +48 71 3740295 do 7, e-mail: biuro@polgrouptrading.pl www.polgrouptrading.pl